Türkiye'de çalışma izni , oturma izni Türk vatandaşlığına geçiş hizmeti için sizinleyiz...

Blog

Blog

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI

yabancı sağlık personeli

Yabancı Sağlık Meslek Mensupları hakkında, Sağlık Bakanlığınca Resmi Gazete de yayınlanan ilan aşağıda sunulmuştur. YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık

Çalışma İzni Alma Sebepleri

çalışma izni gereklidir

Çalışma İzni Alma Sebepleri Son yıllarda oldukça popüler hale gelen yabancı işçi istihdamı ülkemize gelen yabancıların yoğunluğundan da kaynaklanan ayrı bir sektör haline dönüşmüştür. Kaçak çalışma durumlarında yaşanabilecek olumsuzlukları düşünüldüğünde çalışma izni olmayan yabancı işçileri iş yerinde tutmak da firmalara ve evlerinde çalıştıran işverenlere zorluk çıkarabilecek sonuçları içermektedir. Ev hizmetlerinde

Çalışma İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

çalışma izinleri hakkında

Çalışma İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu, 2016 yılında düzenlenen resmi gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de iş gücü alanında faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan şartlar yer almaktadır. Ülkemizde gerek şirketlerde gerek ise ev hizmetlerinde çalışacak olan yabancı personeller için sağlık

Mavi Kart Sahipleri ve İstisnai Yabancılar için Çalışma İzni

Mavi kart Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilebilir. Sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilenler;

Yabancı Uyruklu Personellere Yasak Meslekler!

yabancılara yasak meslekler

Günümüzde yurt dışından gelip Türkiye’de çalışmak isteyen bir çok yabancı uyruklu vatandaş vardır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı kişiler belirli kriterleri sağlamış olduğunda çalışma izni almaya hak kazanır. Fakat bu kişiler her meslekte çalışamamaktadır. Yabancı personellere yasak mesleklerle ilgili yazımızda yasak olan meslekleri aşağıda sizler için sıraladık.   Yasak Meslekler Diş tabipliği,

Türk vatandaşlığına geçiş izni

Türk vatandaşlığına geçiş izni

Türk vatandaşlığına geçiş izni Ülkemiz turizm, sanayi, gayrimenkul vs.  alanlarında gelişmiş özelliklere sahip bir konumdadır. Bazı firmalar işçi istihdamını yurt dışından yabancı işçi ile sağlamaktadır. Bu durum yurt dışından gelen insanın ülkemizi, ülkemizdeki yaşam şartlarını tanımasına yardımcı olmaktadır.  Yabancı uyruklu vatandaşların yatırım yapmasıyla birlikte ülkemiz sevilir hale gelmiş yaşam şartlarını

Türkiye’de Oturma İzni

Türkiye'de oturma izni

Türkiye’de Oturma İzni İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? Türk vatandaşı olmayan ancak Türkiye’de yaşamını sürdürmek isteyen tüm yabancı uyruklu kişilerin alması gereken belgeye oturma izni denmektedir. 2014 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, Türkiye’ye giriş yapan her yabancı uyruklu kişi otuz ile doksan gün arasında Türkiye’de Oturma

Çalışma izinleri

süresiz çalışma izinleri

Yabancı çalışma izinleri nasıl alınır? Son yıllarda oldukça popüler hale gelen yabancı işçi istihdamı ülkemize gelen yabancıların yoğunluğundan da kaynaklanan ayrı bir sektör haline dönüşmüştür. Kaçak çalışma durumlarında yaşanabilecek olumsuzlukları düşünüldüğünde yabancı çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu işçileri iş yerinde çalıştırmak firmaya zorluk çıkarmaktadır. Firmalar işleri konusunda alanında uzman yabancı işçilerden