Türkiye'de çalışma izni , oturma izni Türk vatandaşlığına geçiş hizmeti için sizinleyiz...

Yabancı Uyruklu Personellere Yasak Meslekler!

yabancılara yasak meslekler

Günümüzde yurt dışından gelip Türkiye’de çalışmak isteyen bir çok yabancı uyruklu vatandaş vardır. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı kişiler belirli kriterleri sağlamış olduğunda çalışma izni almaya hak kazanır. Fakat bu kişiler her meslekte çalışamamaktadır. Yabancı personellere yasak mesleklerle ilgili yazımızda yasak olan meslekleri aşağıda sizler için sıraladık.

 

Yasak Meslekler

  1. Diş tabipliği, dişçilik, hastanelerde hasta bakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
  2. Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
  3. Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
  4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
  5. Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
  6. Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
  7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun uyarınca)
  8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
  9. Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)

Detaylı bilgi için bize ulaşın.